Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website   http://hoata.art bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà Hoa Ta cần khách hàng (thành viên) cung cấp bắt buộc khi gửi liên hệ về cho chúng tôi  để nhờ hỗ trợ, tư vấn thông tin về các dòng sản phẩm của Hoa Ta

Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website  http://hoata.art chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của khách hàng (thành viên), các thông tin về số tài khoản ngân hàng của khách hàng sẽ không được lưu giữ.

Khách hàng (thành viên) sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ các thông tin liên hệ và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng (thành viên) có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste  http://hoata.art  về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp

Hoa Ta sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ . Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của   http://hoata.art 

Công ty TNHH Công Nghệ Hình Ảnh Văn Hoá Nghệ Thuật Hoa Ta

Địa chỉ: Số 53 Đường số 16, Khu phố Mỹ Văn, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0333090028 –  Email: admin@hoata.art

 


Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử http://hoata.art đến địa chỉ Công ty hoặc qua email.

Email:  admin@hoata.art 

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.

Thời gian xứ lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng là 15 ngày.

 

Việc truy cập trang web http://hoata.art của khách hàng có thể được ghi nhận lại để phân tích số lượng người truy cập vào trang web và mô hình sử dụng phổ biến. Một số thông tin này sẽ được thu thập thông qua việc sử dụng “cookies”. Cookies là một tập tin dữ liệu nhỏ tự động lưu số lần lướt web của một cá nhân trên máy tính của họ và có thể dùng cookies để khôi phục lại truy cập. Nếu khách hàng (thành viên) muốn vô hiệu hóa những cookies này, Quý khách có thể thay đổi cài đặt trên trình duyệt của mình. Tuy nhiên, có thể khách hàng (thành viên) sẽ không thể truy cập một số phần của trang web chúng tôi.

Các chiến dịch khuyến mại tiếp thị: Đôi khi chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ những người truy cập trang web  http://hoata.art  này và các cá nhân tham gia vào cuộc thi hoặc chương trình khuyến mại (trực tuyến hoặc thông qua điện thoại, hoặc tại một trong những chi nhánh của công ty Hoa Ta). Những thông tin này chỉ được thu thập từ những cá nhân tình nguyện cung cấp thông tin cho chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để thông báo và giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ và các tài liệu tiếp thị khác mà chúng tôi cho là phù hợp với sở thích của các cá nhân trên. Chúng tôi cũng có thể mời những người truy cập trang web này tham gia vào nghiên cứu và khảo sát thị trường và các hoạt động tương tự khác.