Các sản phẩm trên Website http://hoata.art  được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Sản phẩm của quý khách được bảo hành miễn phí chính hãng khi:

Địa chỉ bảo hành: Số 8, nội khu Mỹ Thái 1A, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Lưu ý: