Hoa Ta Space

Số 8, Nội khu Mỹ Thái 1A, phường Tân Phú, Quận 7, tpHCM

Mon - Fri: 9:00 - 16:00

Shop online 24/7

Hoa Ta team

Nhóm cốt cán thường trực

Bạch Nam Hải

Sếp đa năng

Trương Thanh Bình

Cố vấn nội dung

Nguyễn Quang Bách

Sếp trưởng in ấn

Trương Hoa Lê Kim Sinh

Sếp trưởng thiết kế

Huỳnh Tuấn Thanh

Sếp trưởng phòng khung

Nguyễn Văn Hoàng

Quản gia

Anh Văn Mỳ

Mascot Hoa Ta

Thâm niên Hoa Ta > 1 năm

Chị Thị Cỏ

Mascot Hoa Ta

Thâm niên Hoa Ta < 1 năm

Các thành viên không thường trực

Bác Xuyên

Đạt đi xe Dat bike

Hậu Thị Hậu

Cây viết Thảo

Đầu bếp Khuê