Không gian Hoa ta

Không gian Hoa Ta (Hoa Ta Space), một địa điểm giao lưu văn hóa nghệ thuật trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

Hoa Ta trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật của Việt Nam và quốc tế, sưu tầm nhiều tài liệu văn hóa nghệ thuật bốn phương. Chúng tôi còn tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa giữa nghệ sĩ và người yêu nghệ thuật.

Cách tốt nhất để theo dõi các chương trình, sự kiện tại Hoa Ta, xin mời theo dõi trang Facebook chính thức.


Tới trang facebook của không gian Hoa Ta

%d bloggers like this: