Sưu tầm nhiếp ảnh với Hoa Ta

Yên tâm sưu tầm nhiếp ảnh với Hoa Ta

Thông tin minh bạch

  Tại Hoa Ta, chúng tôi tôn trọng tuyệt đối tác quyền của nhiếp ảnh gia. Toàn bộ các tác phẩm nhiếp ảnh trên bộ sưu tập Hoa Ta đều được sản xuất dưới sự đồng thuận giữa nhiếp ảnh gia và Hoa Ta, được bảo vệ bằng luật bảo quyền của Việt Nam và quốc tế.

 Các tác phẩm in đều đi kèm hồ sơ chi tiết theo từng phiên bản, đằng sau mỗi bản in đều có chữ ký hoặc con dấu của nhiếp ảnh gia. (more…)

Phiên bản in giới hạn là gì?

Khi giao dịch tác phẩm in, chúng ta có quan tâm tới mức độ giới hạn của tác phẩm in đó? Bản in số lượng giới hạn là nghệ phẩm rất phổ biến trong thị trường nghệ thuật, chúng xuất hiện từ thời in ấn thủ công cho tới in kỹ thuật số. Đặc biệt là bộ môn nhiếp ảnh, việc tráng rọi/in ấn là điều bắt buộc để tạo nên một tác phẩm nhiếp ảnh. Bản in giới hạn không chỉ thể hiện sự trân quý của tác giả với tác phẩm của mình, gìn giữ giá trị nghệ thuật của những đứa con tinh thần của mình. Mặt khác, nhiều nhiếp ảnh gia lại chọn cách in không giới hạn, để các tác phẩm của mình được đến gần hơn tới đại đa số người yêu tranh, ảnh. Hoa Ta xin được giải nghĩa kỹ hơn về phiên bản in giới hạn (số lượng) trong bài viết này.  (more…)